1. STATUT PM5 W GLIWICACH

2. REGULAMIN W SPRAWIE ROZLICZANIA OPŁAT ZA KOZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ŻYWIENIA

ZAŁĄCZNIK - ZMIANA POSIŁKÓW

- ZAŁĄCZNIK - ZWROT KOSZTÓWNIEWYKORZYSTANEGO ŻYWIENIA ZWROT KOSZTÓWNIEWYKORZYSTANEGO ŻYWIENIA

- ANEKS 1 D O REGULAMINU W SPRAWIE ROZLICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ŻYWIENIAANEKS 1 DO REGULAMINU W SPRAWIE ROZLICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ŻYWIENIA

- ANEKS 2 DO REGULAMINU W SPRAWIE ROZLICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ŻYWIENIA

3. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5/ZSP 5

4. REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD PRZYPROWADZANIA WYCHOWANKÓW DO PRZEDSZKOLA ORAZ ODBIERANIA Z PRZEDSZKOLA

 - ANEKS NR 1 DO REGULAMINU W SPRAWIE ZASAD PRZYPROWADZANIA WYCHOWANKÓW DO PRZEDSZKOLA ORAZ ODBIERANIA WYCHOWANKÓW Z PRZEDSZKOLA PM5/ZSP5

5. PROCEDURA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR W OKRESIE WAKACJI 

6. REGULAMIN W SPRAWIE ROZLICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ŻYWIENIA W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ŻYWIENIA W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO

7. PROGRAM WYCHOWAWCZY

8. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W GLIWICACH

- ANEKS NR 1 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W GLIWICACH

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach