1. Statut PM 5 w Gliwicach

2. Regulamin w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

- Aneks nr 1

- Aneks nr 2

- Aneks nr 3

- Aneks nr 4

   a) Załącznik nr 6

- Uchwała dotycząca aneksu nr 2

3. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 5/ZSP 5

 4. Regulamin w sprawie zasad przyprowadzania oraz odbierania wychowanków z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach

5. Program wychowawczy 

6. Procedura bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Gliwicach

- Aneks nr 1 do procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Gliwicach

7. Procedura dot działań podejmowanych w sytuacjach trudnych, zachowań negatywnych i agresywnych u dzieci w PM5 w ZSP5 w Gliwicach

8. Procedura w sprawie przebywania osób obcych w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Gliwicach

9. Uchwała Nr XLI/855/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 

10. Polityka ochrony dzieci

 Niniejszy dokument stanowi wersję wstępną, która będzie podlegała bieżącej kontroli i ewaluacji.

 - Polityka ochrony dzieci 2024 r propozycja rd - pdf

- Zasady udostepniania personelowi do jej zaznajomienia i stosowania - pdf

- Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania

   informacji - pdf

 - Zasady ustalania planu wsparcia maloletniego po ujawnieniu krzywdzenia - pdf

 - Procedura kontroli pracownikow przed dopuszczeniem do pracy z maloletnimi w zakresie spelniania

   przez nich warunkow niekaralnosci za przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci - pdf

- Zasady zapewniajace bezpieczne relacje miedzy maloletnim a personelem - pdf

 - Procedura skladania zawiadomien o podejrzeniu popelnienia przestepstwa na szkode maloletniego

   oraz zawiadomienia sądu opiekunczego - pdf

 
   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach