1. Statut PM 5 w Gliwicach

1.1. Aneks do Statutu PM5 w Gliwicach z dnia 31.08.2021

2. Regulamin w sprawie rozliczania opłat za kozystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

- Załącznik nr 2 - Zmiana posiłków

- Załącznik nr 3 - Zwrot kosztówniewykorzystanego żywienia zwrot kosztówniewykorzystanego żywienia

- Aneks nr 1 do regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

- Aneks nr 2 do regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

- Aneks nr 3 do regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

- Aneks nr 4 do regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

- Aneks nr 5 do regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

- Aneks nr 6 do regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

3. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 5/ZSP 5

4. Regulamin w sprawie zasad przyprowadzania wychowanków do przedszkola oraz odbierania z przedszkola

 - Aneks nr 1 do regulaminu w sprawie zasad przyprowadzania wychowanków do przedszkola oraz odbierania wychowanków z przedszkola PM5/ZSP5

5. Procedura zapisu dziecka do przedszkola na dyżur w okresie wakacji 

6. Regulamin w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia w okresie dyżuru wakacyjnego oraz opłat za korzystanie z żywienia w okresie dyżuru wakacyjnego

7. Program wychowawczy 

8. Procedura bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Gliwicach

- Aneks nr 1 do procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Gliwicach

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach