Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 5 - pdf

 

 Informacja dla rodziców  dot. informacji rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Szanowni Państwo,  podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dostępne na stronie:
  https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2018_5773.pdf
 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dostępne na stronie :
  https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 14 marca 2018 r.
  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2015  i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
  Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019 w terminie do 13 marca 2018 r.
 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola   po raz pierwszy.

Serdecznie zapraszamy   

Dyrekcja ZSP 5

 

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach