Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 5

w roku szkolnym 2018/19

 

przewodnicząca - Marzena Kukla

z-ca przewodniczącej - Jolanta Pytlarz

skarbnik - Małgorzata Nowak

sekretarz - Magdalena Łoboda

 

Komisja rewizyjna:

Monika Oleszczyk

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach