LOGOPEDA

GODZINY PRACY

(zerówki):

Poniedziałek  9:45 – 12:15

Piątek 9:00 – 14:00

Godziny dostępności dla rodziców:

piątek 8:30 – 9:00 (sala Misiów)

GODZINY PRACY

(przedszkole):

Wtorek  8:00 – 14:30

Środa 8:00 – 14:00

Czwartek 11:00 – 11:30

13:00 – 14:30

Godziny dostępności dla rodziców:

środa 14:00 – 14:30 (gabinet logopedy s.72 seg. B)

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach