Specjaliści pracujący w PM 5

  1. Borecka Anna – logopeda

-   poniedziałek 8.00 – 13.30 PM 5;

-  wtorek 8.00 – 10.30 szkoła sala nr 54a;

-  wtorek 10.40- 13.30 PM 5.

  1. Kostrzewa Paula – Wczesne Wspomaganie Rozwoju

- poniedziałek    13.00- 13.30 PM 5 / 13.30 14.00 szkoła sala SI

- wtorek  13.00 - 14.30 PM 5

- czwartek 13.00 - 14.30  PM 5

- piątek  13.00 - 13.30 PM 5 / 14.00 - 14.30 szkoła sala 22

  1. Legan Monika – pedagog

-  środa, piątek  od 10.45  do  11.00/  PM 5

doraźnie wg potrzeb ZKK.

  1. Łutczyk Bożena – rewalidacja /szkoła

- poniedziałek  13.30 – 14.00;

- środa 13.30 – 14.00;

- piątek 13.00 -14.00  

  1. Siemieniaka Agnieszka – psycholog/szkoła
  1. Słodkowska Joanna – rewalidacja  /PM 5
  1. Wiśniewska Regina – psycholog / PM 5

 

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach