Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z Procedurą dotyczących działań podejmowanych w sytuacjach trudnych, zachowań negatywnych i agresywnych u dzieci w PM5 w ZSP5 w Gliwicach wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora ZSP5 nr 4/2021/2022 z dnia 12.10.2021r.


Dokument został także umieszczony w zakładce "Dokumenty PM5".

Procedura pdf

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach