DYŻUR WAKACYJNY
Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w sierpniu zapewniamy opiekę dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 5, uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023.
Poza dziećmi chodzącymi do naszego przedszkola przyjmujemy (w miarę wolnych miejsc) w pierwszej kolejności dzieci, których oboje rodzice pracują (zastrzegamy możliwość weryfikacji zgłoszeń prosząc o zaświadczenia z zakładu pracy).

W dniach od 23.05 do 2.06.2023r. prowadzimy zapisy na pobyt dzieci w PM nr 5 w miesiącu sierpniu, prosimy o złożenie deklaracji do PM5 na seg.A. Jeżeli zostaną wolne miejsca, udostępnimy je pozostałym potrzebującym rodzicom.
Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z zapewnieniem dziecku opieki w naszej placówce.
Przypominamy, że wakacje to czas, w którym obowiązują takie same terminy płatności za pobyt i wyżywienie, jak w pozostałych miesiącach.
Opłaty należy uiścić najpóźniej do 10-go danego miesiąca.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach