rekrutacja 2021 2022 1


PROCEDURA REKRUTACJI 2021/2022

 Dyrekcja ZSP5
Komisja Rekrutacyjna

Szanowni Państwo.

W związku z podaniem do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Przedszkola Miejskiego nr 5,   (oraz kandydatów  zakwalifikowanych  do innej jednostki  dla której jednostka była przedszkolem pierwszego wyboru)  na stronie internetowej PM 5 podajemy:

Podstawę prawną:

Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZ. U. 2020 poz.530).

Szanowni Państwo od dnia 16.04.2020r. godz. 9.00 do 24.04.2020r. do godz. 15.00 zapraszamy do potwierdzania  przez rodzica/opiekuna prawnego w postaci pisemnego oświadczenia  woli przyjęcia kandydata do PM 5. Oświadczenia,  prosimy  pobrać ze strony przedszkola,  wypełnić i przesłać  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Nie potwierdzenie w  w/w  terminie woli przyjęcia kandydata, będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do naszej placówki.

Szanowni Państwo.  Proszę  na etapie potwierdzania woli nie kierować  pytań do pracowników  Urzędu Miejskiego / Wydział Edukacji. W związku z RODO i obecną sytuacją dane  dot. rekrutacji są dostępne tylko w  PM 5.

W razie wątpliwości  pytania  proszę kierować  pod  nr   tel. 32 237-99-50 / sekretariat ZSP 5/,  osoba będąca w posiadaniu danych skontaktuje się z Państwem.

Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych. Termin podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podany po 24.04.2020r.

Po podaniu do publicznej wiadomości informacji o kandydatach przyjętych do przedszkola otrzymacie Państwo informację  o wolnych miejscach w przedszkolu.

Dyrekcja ZSP5/PM5

 Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola - pdf

 

 

Aktualizacje informacji dot. rekrutacji do w PM 5

na rok szkolny 2020/21

B.Ważne!!!!

Te informacje są dostępne od dnia 25.03.2020r.(poniżej) na stronie internetowej ZSP5/ zakładka PM 5.  

Nabór do przedszkoli-Gliwice.

 

I aktualizacja  Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Informacja  z dnia 25 marca 2020 dot. rekrutacji do PM 5 na rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo informujemy, że w terminie:

od  czwartku  26 marca 2020r. do 8 kwietnia 2020 r.

będzie możliwe dostarczenie papierowego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do placówki, poprzez wykorzystanie skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kozielskiej 39 w godz. od 8.00  do 15.00.

(do skrzynki  wrzucamy dokumenty w zaklejonej kopercie).

 

Możliwe jest także przesłanie wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami)   do  placówki pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów  w oryginale):

 - drogą mailową na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

-  lub  ePUAPem.

(dotyczy również osób, które zarejestrowały wniosek  przed dniem 26.03.2020r., a nie miały już możliwości dostarczenia wniosku do sekretariatu szkoły).

Szanowni Państwo po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się z Państwem najpóźniej do 4 dni  w celu potwierdzenia otrzymanych dokumentów.

Jeżeli nie otrzymaliście jeszcze Państwo potwierdzenia i nikt z pracowników PM 5 się z Państwem nie skontaktował, prosimy o kontakt z sekretariatem  w szkole.

Rodziców  prosimy o  śledzenie informacji dot. rekrutacji na stronie Urzędu Miejskiego  w Gliwicach oraz a szczególnie na naszej  stronie internetowej. przedszkola www.zsp5gliwice.pl

Przepraszamy za utrudnienia, ale  nowa,  trudna  i dynamiczna  sytuacja  wymaga od nas wszystkich zrozumienia i współpracy.

Dyrekcja ZSP 5

II aktualizacja do naboru 

Informacja  z dnia 26 marca 2020 dot. rekrutacji do PM 5 na rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo  jeżeli nie wypełniliście jeszcze wniosku na platformie /  Nabór do przedszkoli-Gliwice/  

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

 a planujecie zapisać dziecko do naszego  przedszkola na nowy rok szkolny 2020/21.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami , które pomogą Państwu bezproblemowo wypełnić wniosek oraz uzyskacie informacje jak przekazać niezbędne dokumenty do placówki do dnia 8 kwietnia 2020r. 

Należy zapoznać się w kolejności z :

- Procedurą naboru na rok szkolny 2020/21 do PM 5 na stronie  www.zsp5gliwice.pl   

- z informacjami dot. zasad naboru na stronie Urzędu Miejskiego lub na stronie PM5; -  następnie zapoznać się z  informacjami na stronie  www.zsp5gliwice.pl,  które zostały   umieszczone po 12.03.2020r.   dot. zmian w związku z rekrutacją do przedszkola.

Rodzice, którzy dostarczyli niekompletne wnioski do placówki przed 26.03.2020 i zostali poinformowani o brakujących dokumentach proszeni są o przekazanie ich do 8 kwietnia 2020r. / wg wskazówek umieszczonych w aktualizacji z dnia 25.023.2020r. / 

 

W razie wątpliwości  pytania  proszę kierować  pod  nr   tel. 32 237-99-50 / sekretariat ZSP 5/.

Dyrekcja ZSP 5

 

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach