Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gliwice uchwały Nr XLI/855/2022 z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych (uchwała w załączeniu) informuję, że w § 1 pkt 1 ww. uchwały, zostało  ujęte przekształcenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.
Niniejsza uchwała nie wpływa w żaden sposób na sytuację uczniów Przedszkola Miejskiego nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5. Ma ona na celu wyłącznie uporządkowanie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Formalnej likwidacji ulegną oddziały przedszkolne puste, do których nie uczęszczają przedszkolaki.
W szkole nadal będą funkcjonowały oddziały przedszkolne, będące w strukturze Przedszkola Miejskiego nr 5, znajdującego się w naszym zespole.
Podjęta uchwała nie wpłynie zatem na zmniejszenie liczby miejsc dla dzieci przedszkolnych. 

 UCHWAŁA NR XLI/855/2022RADY MIASTA GLIWICE z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - pdf                                                 

Z wyrazami szacunku
Hanna Szczepaniak
dyrektor ZSP nr 5

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach