INFORMACJA DOTYCZACA ZAPISU DZIECI NA OKRES DYŻURU DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 5 W MIESIĄCU LIPCU 2022.

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 10 maja do dnia 23 maja 2022r. do godz. 9.00 będą trwały zapisy na dyżur w naszym przedszkolu w miesiącu lipcu. W miesiącu lipcu 2022r. dyżur wakacyjny w Przedszkolu Miejskim nr 5 przy ZSP nr 5 będzie pełniony w budynku przy ul. Kozielskiej nr 73 (tel. 32 302 02 70, 32 238 39 55). W pierwszej kolejności zapewnimy opiekę dzieciom rodziców pracujących z naszego przedszkola. Na wolne miejsca mogą być przyjęte dzieci z innych przedszkoli.

Listy dzieci przyjętych na dyżur w miesiącu lipcu do PM 5 będą dostępne w PM 5 przy ul Kozielskiej 73 i w sekretariacie ZSP 5 przy ul. Kozielskiej 39 w dniu 03.06.2022r. od godz. 9.00

W miesiącu sierpniu 2022r. Przedszkole Miejskie nr 5/ ZSP5 jest nieczynne. 
Karty zgłoszenia na dyżur w miesiącu lipcu do PM 5 do pobrania: 
- ze strony internetowej przedszkola, 
- PM 5 przy ul. Kozielskiej 73 / seg. A ( w godz. 7.00- 17.00 ) i seg. B ( 6.00 -16.30), 
- z sekretariatu ZSP 5 przy ul Kozielskiej 39 ( w godz. od 8.00 do 15.00).

Wypełnione Karty zgłoszenia należy składać tylko w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Kozielskiej 73 w seg. A.

Jeżeli rodzic ma potrzebę zapisania dziecka do innego przedszkola w miesiącu sierpniu 2022r.:

Rodzic pobiera kartę zgłoszenia dziecka z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, wypełnia ją i następnie dostarcza do wybranego przedszkola. (Komisja przedszkola dyżurującego decyduje, czy dziecko będzie miało zapewnione miejsce podczas dyżuru).

karta_zgloszenia_dyzur_wakacyjny_2022

Dyrekcja ZSP 5

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach