Inf. dotyczy Dyżuru w PM 5 /ZSP5. w okresie od dnia 23.12.2021r. – 31.12.2021r. dyżur pełni PM5 „Tęcza” przy ul. Kozielskiej 73.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy dzieci, które zostały zgłoszone przez Rodziców/ opiekunów prawnych na dyżur w /w  okresie do PM 5 „Tęcza” przy ul.  Kozielskiej 73.

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku:

Seg. „A” od godz. 7.00 do godz.  17.00

Seg. „B” od  godz. 6.00 do godz.  16.30

Wyjątek stanowi dzień: 24.12.2021r.( tj. piątek )- Wigilia, czynny będzie tylko seg. „A” od godz. 6.00 do godz. 14.00.

Dzieci z gr. 0a i dzieci uczęszczające do seg. A  będą w seg. A ( jeżeli Państwa pociecha wymaga opieki od godz. 6.00 przyprowadzacie Państwo dziecko zgodnie z deklaracją, o godz. 7.00 dzieci wraz z nauczycielem przechodzą do seg. A i tam pozostają do odbioru przez rodzica ).

Dzieci z grup  0b i 0c z SP1 oraz dzieci z seg. B  będą w seg. „B” ( jeżeli Państwa pociecha wymaga opieki do godz. 17.00 informuję, że o godz. 16.30 dzieci wraz z nauczycielem przechodzą do seg. A. i odbieracie Państwo swoją pociechę z seg."A”.                                                                                                                    

 Z wyrazami szacunku, 
 v-ce dyrektor Wiesława Kowalska

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach