Drodzy Rodzice
Nasza placówka przystąpiła do akcji Góra Grosza
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla dzieci i rodzin, które doznały rozłąki. 
Akcja przeprowadzana będzie w PM 5 oraz w zerówkach w ZSP nr 5 w Gliwicach.
Zbieramy monety od 1gr do 5zł.
Akcja trwa od 26.10.2020r. do 31.05.2020r.
Dzieci przynoszą pieniążki w woreczku, następnie wrzucają do pojemnika (pojemniki znajdują się na seg A i B oraz w zerówkach).
Koordynatorem akcji jest Pani Joanna Słodkowska.

gora grosza
Aleksandra Wądołkowska
   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach