Gliwice, dn. 6.05.2020r.
 
Szanowni Państwo
 
Dyrektor ZSP nr 5 informuje, że w związku z uzyskaniem zgody Prezydenta Miasta Gliwice,
w oparciu o paragraf 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
zawiesza zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze w Przedszkolu Miejskim nr 5 na czas od 6 maja 2020r. do 15 maja 2020r.
W tym okresie nadal odbywa się zdalne nauczanie na dotychczasowych zasadach.
 
Informacja na temat zasad zapisu dziecka do przedszkola od 18 maja 2020r. ( zgodnie z wytycznymi GIS) będzie zamieszczona na stronie internetowej ZSP 5 w przyszłym tygodniu.
 
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Hanna Szczepaniak
   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach