Informacja dla rodziców !!!

Informujemy Państwa, że posiłki dla dzieci w okresie dyżuru w miesiącu sierpniu 2019r. będą wydawane w stołówce szkolnej o godz.:

- śniadanie 8.30;

- obiad 11.45;

- podwieczorek 14.00.

Bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.15.

Szanowni państwo, przypominamy, że osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola zobowiązana jest do okazania każdorazowo upoważnienia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dyrekcja ZSP 5

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach