Szanowni Państwo!

   Drodzy rodzice w związku z zaplanowanymi w okresie wakacji pracami remontowymi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Kozielskiej 73,  w budynku  SP 1 przy ul. Kozielskiej 39 w miesiącu sierpniu 2019r. będzie zorganizowana opieka dla  trzech grup przedszkolnych ( tj. 2 oddziały ogólnodostępne 50 miejsc + 1 oddział  integracyjny (15 dzieci + 5 miejsc dla dzieci integracyjnych ).

Zapisy na dyżur w miesiącu sierpniu do naszego  przedszkola wyznaczono na dzień 14.05.2019r. od godz. 7.00. W Przedszkolu Miejskim nr 5 przy  ul. Kozielskiej 73  w seg. A ( sala gimnastyczna) zostanie  wystawiona lista dla wszystkich grup przedszkolnych, na którą zapiszecie Państwo swoje pociechy.  Lista zostanie zamknięta   po wyczerpaniu wolnych miejsc.

Ogólnie przyjętych zostanie 65 dzieci + 5 dzieci integracyjnych.

Kryterium przyjęcia na dyżur w miesiącu sierpniu  do naszego przedszkola będzie kolejność wpisania dziecka na listę.

Po dokonaniu zapisu dziecka na listę b. proszę o wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w miesiącu sierpniu 2019r.  oraz  dostarczenie zaświadczeń o  zatrudnieniu rodziców i aktualnym wykonywaniu pracy zawodowej. Zaświadczenia oraz karty proszę składać w pokoju nr 1 (p. intendent) od godz. 6.30 do godz. 14.30  lub  od  8.30  do  15.30 w pokoju  nr  20 (wicedyrektor PM 5).  

Dyrekcja ZSP 5

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach