SZANOWNI RODZICE WYCHOWANKÓW PM5

   Dyrektor ZSP5 informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019r. na terenie Przedszkola rozpoczną się wstępne prace remontowe w celu wykonania hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych w Segmencie B. Będą prowadzone „ciche” prace, które nie spowodują zakłóceń w pracy PM5. Teren prac zostanie właściwie ogrodzony i zabezpieczony, zgodnie z zasadami BHP.  Mimo to, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Kwietniowy termin rozpoczęcia prac remontowych wynika z szerokiego zakresu i obaw niezakończenia prac do 31 sierpnia 2019r.

Nadzór nad pracami sprawować będzie p. wicedyrektor Wiesława Kowalska w PM5 i do Niej proszę zgłaszać wszelkie Państwa uwagi, na które będziemy natychmiast reagować.

Z góry dziękuję za zrozumienie.

      

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach