INFORMACJA  DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W NABORZE ORAZ DZIECI ZGŁOSZONYCH DO KONTYNUACJI EDUKACJI

na nowy rok szkolny 2019/20 do Przedszkola Miejskiego nr 5 w ZSP5.

 Dyrekcja PM 5/ZSP 5 informuje, że dnia 16.04. 2018 r. zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci, które zostały zgłoszone przez rodziców do kontynuowania  edukacji w PM 5 w nowym roku szkolnym 2019/20.

 Zapraszamy  Rodziców dzieci zakwalifikowanych i rodziców dzieci, którzy zadeklarowali kontynuację edukacji w naszym przedszkolu  w roku szkolnym 2019/20  do podpisania dokumentów: woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola oraz deklaracji posiłków i czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

  W/w dokumenty można podpisać w terminie od dnia 16.04.2018 do dnia 25.04.2018 r. (termin ostateczny tj.  czwartek).

 

Szanowni Państwo!!!

  Dokument potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w nowym roku szkolnym 2019/20 muszą  podpisać oboje  rodziców. Nie podpisanie dokumentu potwierdzenia woli uczęszczania do naszego przedszkola w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków.

 Dokumenty w/w możecie Państwo pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w budynku  Przedszkola Miejskiego nr  5 przy ul. Kozielskiej 73 w seg. A. w godz. od  6.00  do godz. 15.30. od  osoby dyżurującej ( dotyczy również dzieci uczęszczających do oddziałów „0” w szkole, które będą kontynuować edukację w PM 5 od nowego roku szkolnego).

Zwrot dokumentów do osoby dyżurującej w  Przedszkolu Miejskim nr  5 przy ul. Kozielskiej 73 w seg. A. w godz. od  6.00  do godz. 15.30. do dnia 25.04.2018 r. - termin ostateczny

W dniu 26.04.2018 r. (tj. piątek)  zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do PM 5/ZSP5

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola - pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia - pdf

 

Zapraszamy

Dyrekcja PM 5/ZSP 5

 

 

 

 

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach