W naszym przedszkolu co roku odbywa się tydzień ekologiczny, celem takiego tygodnia było przybliżenie świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt. Podczas tych dni dzieci zdobywały wiedzę, jak dbać o nasze środowisko, Wszystkie grupy sprzątały teren wokół przedszkola, sądziły rośliny tworząc piękne ogródki grupowe, oraz zaprezentowały wspaniałe piosenki ekologiczne. Odwiedziła nas równeż wróżka ekologiczna, która zadawała dzieciom pytania dotyczące jak dbać o nasze środowisko. W ten sposób nasze przedszkolaki pokazały jak ważna jest Nasza Ziemia i jak się o Nią troszczyć.

https://www.youtube.com/watch?v=OCPuRtodc-I

 

Galeria 1

Galeria 2

Justyna Niewiadomy,
Monika Kordek,
Joanna Słodkowska,
Kazimiera Biel

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach