INFORMACJA DLA RODZICÓW.

Informujemy  Rodziców dzieci, którzy oczekują na wolne miejsca w naszym przedszkolu, że nie będzie prowadzony

nabór uzupełniający.                 

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Wiesława Kowalska

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach