Sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu pt.
„Domowy KONKURS słoikowy”

 

dyplomPODSUMOWANIE KONKURSU prace dzieci

            W kwietniu został przeprowadzony konkurs dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach. Zgłoszenia nadsyłane były od 10 kwietnia do 24 kwietnia,  a ogłoszenie wyników zostało podane 30 kwietnia 2020r.

 
         Warunkiem uczestniczenia w konkursie było założenie obserwacji przyrodniczej w/g podanych przez organizatora zasad, następnie udokumentowanie prowadzonej obserwacji  zdjęciami i przesłanie ich w formie elektronicznej organizatorowi konkursu, którym była p. Julia Krzyśków. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wspieranie aktywności poznawczych dziecka oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Do konkursu przystąpiło ośmioro uczestników. Wszyscy założyli i prowadzili
w domu obserwacje przyrodnicze czego dowodzą wspaniałe dokumentacje fotograficzne. Z informacji nadsyłanych przez rodziców wynika, że wszystkie cele konkursu zostały zrealizowane i dzieci z wielkim, niegasnącym entuzjazmem obserwowały posadzone przez siebie rośliny. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomem, przesłanym wraz z gratulacjami drogą elektroniczną. Nagrody, ufundowane przez organizatora konkursu zostaną wręczone w późniejszym możliwym terminie.

 

Składam serdeczne podziękowania rodzicom za podjęcie inicjatywy, a dzieciom gratuluję ciekawych pomysłów.


Organizator konkursu

                                                                                     Julia Krzyśków

 

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach