Drodzy rodzice.

     Wzorem ubiegłego roku wszyscy uczniowie otrzymują podręczniki we wrześniu w szkole. Wyjątek stanowią podręczniki do religii, które należy zakupić samemu.

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 5 W GLIWICACH 
w roku szkolnym 2022/2023

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

w roku szkolnym 2021/2022