Modernizacja obiektów - izolacje przeciwwilgociowe wraz z pracami towarzyszącymi - pdf

Ogłoszenie o przetargu - pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 - pdf

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice