Wojewódzki Festiwal Tańców Europy

1. Regulamin

2. Zgoda na przetwarzanie danych osoby prowadzącej zespół

3. Zgoda na udział w festiwalu

4. Zgoda na umieszczenie wizerunku dziecka na stronie internetowej

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice