Drukuj
Kategoria: Projekty

lekcjaenter1

 

    Nasza szkoła uczestniczy w projekcie grantowym Śląska Akademia Cyfrowa realizowanym w ramach projektu “Lekcja:Enter”, którego celem jest doskonalenie kompetencji cyfrowych i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju
e-materiałów. Jest to projekt dotyczący sposobu prowadzenia lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia oraz uczyły pracy w zespole. Celem jest stawianie ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

W ramach tego projektu nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w szkoleniach dla 4 grup przedmiotowych:

oraz w szkoleniach z informatyki.

Szkolenia prowadzone są z podziałem na grupy przedmiotowe, trwają 40 godzin (po 45 minut) i składają się z 8 modułów:

1 - Elektroniczne zasoby edukacyjne. Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Wprowadzenie do szkolenia.

2 - Lekcja w sieci – dobieranie urządzeń, platform i aplikacji. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci.

3 - Ze smartfonem na lekcji. Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK)

4 - Tworzenie e-materiałów. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.

5 - Opracowywanie e-materiałów do własnych scenariuszy aktywnych lekcji z TIK - analiza podstawy programowej pod kątem zastosowania TIK we własnym programie nauczania - moduł online. (Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl).

6 - Przygotowanie scenariuszy lekcji. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).

7 - Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem z wykorzystaniem TIK.

8 - Omówienie przeprowadzonych zajęć. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Szkolenia realizowane są we współpracy z Fundacją Kuźnia Talentów.

 

Projekt "Lekcja:Enter" jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").