XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Tęczowy kalendarz”

 

Idea stworzenia kalendarza ilustrowanego pracami dzieci zarówno z różnych zakątków Świata, jak i kręgów kulturowych, sprawdza się wyjątkowo dobrze. Prace są odmienne technicznie, stylistycznie i w bardzo oryginalny sposób ilustrują różnorodność etniczną i tradycje charakterystyczne dla danych krajów przez pryzmat zmieniających się pór roku.

Tematyka prac:

Tematyka prac: Marzenia, przygody i przeżycia związane ze zmianami pór roku przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu. Praca powinna być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy roku.

Prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Nie umieszczamy na pracach napisóww i kalendarium!

Technika:

- malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku),
- pastel,
- inne płaskie i trwałe techniki barwne (z wyłączeniem fotografii).

Format:

- A3 (42 x 29,7 cm)  – w układzie poziomym

Termin nadsyłania prac do 25.10.2019 r. 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo.

Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

 

Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat.

Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Technika wykonania prac – malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne ( z wyjątkiem

technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła.

 

Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ). Prace w innym

formacie nie będą podlegały ocenie. Prosimy o nie oprawianie prac.

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczką- kartą

zgłoszenia ( Do pobrania u p. Haliny Kedziery)zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, telefon i e-mail instytucji

patronującej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. 

Termin oddania pracy – 11 listopada 2019 r.

Karta rowerowa - pdf

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice