XIIIOGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „POEZJA W OBRAZACH”-POETÓW POLSKICH

 

ZASADYUCZESTNICTWA:

1.Termin 13.04.2020 do P. Kędziery Prace powinny być inspirowane twórczością polskich poetów;

2.Wymagany format prac: A2, A3, grafika: format dowolny ;

3.Techniki płaskie na papierze (bez materiałów sypkich ! ) Prace zawierające gotowe elementy nie wykonane własnoręcznie przez autora typu: plastelina, modelina, cekiny, guziki, koraliki, serwetki, bibuły, muszelki, kasza, ryż nie będą oceniane!4.

Techniki: malarskie, rysunkowe (np. pastele, akwarele, pisaki), techniki mieszaneitp.,technikigraficzne-grafika tylko warsztatowa (oprócz grafiki komputerowej);

5.Prace nie mogą być oprawione oraz nadesłane w rulonach. Prace zniszczone oraz niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie jury!

6.Maksymalna liczba pracz jednej placówki 15 (od każdego autora po jednej pracy);

7.Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie: -imię i nazwisko autora pracy, -wiek autora,-adres szkoły lub placówki,-imię i nazwisko nauczyciela,                                                                                                                                                                             8. Tekst ilustrowanego wiersza z podaniem tytułui autora należytrwaleprzytwierdzićna odwrociepracy plastycznej -nie zszywać i nie spinać spinaczami!                                                                                                                                                                            9. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu prac.10.                                                                                                                                                                                UWAGI KOŃCOWE:1.Organizatornie ponosi żadnych kosztów udziału uczestników w konkursie, szczególnie kosztów dojazdu, przesłania prac itp.2.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przesyłek i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczenie zgłoszeń związanych z konkursem.3.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania.DANE OSOBOWE:Informujemy, że Administratorem danych osobowych zgłoszonych do konkursu „Poezja w obrazach” jest Pałac Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Pałacu Młodzieży znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://palac.szczecin.pl/rodo/Regulamin obowiązuje od 08.11.2019r.
 

Karta rowerowa - pdf

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice