Uwaga!

"Egzamin teoretyczny na kartę rowerową odbędzie się 7 i 14 (poprawkowy) maja 2019 roku."

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “ Magiczne Okienko” 2018

Temat konkursu: “Zwierzęta całego świata”

Tematem tegorocznego konkursu są zwierzęta żyjące na całym świecie, zachwycające nas swym pięknem - kolorami, kształtami i gracją ruchów. . Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na problem ochrony zwierząt, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz propagowanie różnych technik malarskich i graficznych jako wypowiedzi plastycznej. Wystawa pokonkursowa będzie możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania nowych technik.

Warunki uczestnictwa: 1.Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace (format A3) . Prace mogą by wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane grafiki komputerowe oraz prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi i liśćmi) 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem. Wzór metryczki pracy podany jest w załączniku regulaminu konkursu.

Prace należy przekazać do 15.11.2018 p. p.H. Kędziery. Zostaną one ocenione przez profesjonalne jury. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Galerii MOK w Radlinie w dniu 13.12.2018, o godz 15.00 Wyniki konkursu oraz inne informacje opublikowane będą na stronie internetowej 29.11.2018: www.mok.radlin.p

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w celach popularyzatorskich. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w organizacji konkursu.

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “ Magiczne Okienko” 2018

Temat konkursu: “Zwierzęta całego świata”

Tematem tegorocznego konkursu są zwierzęta żyjące na całym świecie, zachwycające nas swym pięknem - kolorami, kształtami i gracją ruchów. . Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na problem ochrony zwierząt, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz propagowanie różnych technik malarskich i graficznych jako wypowiedzi plastycznej. Wystawa pokonkursowa będzie możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania nowych technik.

Warunki uczestnictwa: 1.Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace (format A3) . Prace mogą by wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane grafiki komputerowe oraz prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi i liśćmi) 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem. Wzór metryczki pracy podany jest w załączniku regulaminu konkursu.

Prace należy przekazać do 15.11.2018 p. p.H. Kędziery. Zostaną one ocenione przez profesjonalne jury. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Galerii MOK w Radlinie w dniu 13.12.2018, o godz 15.00 Wyniki konkursu oraz inne informacje opublikowane będą na stronie internetowej 29.11.2018: www.mok.radlin.p

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w celach popularyzatorskich. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w organizacji konkursu.

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “ Magiczne Okienko” 2018

Temat konkursu: “Zwierzęta całego świata”

Tematem tegorocznego konkursu są zwierzęta żyjące na całym świecie, zachwycające nas swym pięknem - kolorami, kształtami i gracją ruchów. . Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na problem ochrony zwierząt, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz propagowanie różnych technik malarskich i graficznych jako wypowiedzi plastycznej. Wystawa pokonkursowa będzie możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania nowych technik.

Warunki uczestnictwa: 1.Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace (format A3) . Prace mogą by wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane grafiki komputerowe oraz prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi i liśćmi) 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem. Wzór metryczki pracy podany jest w załączniku regulaminu konkursu.

Prace należy przekazać do 15.11.2018 p. p.H. Kędziery. Zostaną one ocenione przez profesjonalne jury. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Galerii MOK w Radlinie w dniu 13.12.2018, o godz 15.00 Wyniki konkursu oraz inne informacje opublikowane będą na stronie internetowej 29.11.2018: www.mok.radlin.p

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w celach popularyzatorskich. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w organizacji konkursu.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

X edycja

WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY

 

Celem konkursu jest:

1. Przedstawienie życia dzieci i dorosłych w różnych częściach świata.

2. Kształtowanie wśród uczniów otwartości na odmienność obyczajową, kulturową i religijną.

3. Uczenie dzieci i młodzieży szacunku wobec drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie.

4. Rozwijanie poczucia wartości odrębności – „mam prawo być inny”.

5. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka poprzez plastyczną wypowiedź

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych: kl. I-III, IV-VI, VII-VII i III klas gimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa:

1. Format prac plastycznych A3.

2. Prace wykonane w technice: malarstwo, grafika, techniki mieszane, mozaika, collage. Wyklejanki z kasz, plasteliny i gazety nie będą oceniane. Prace zrolowane nie będą oceniane.

3. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, nazwa placówki, adres, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna (jedna osoba) pod kierunkiem, którego praca powstała, zgodnie z załączoną metryczką.

4. Do prac należy dołączyć zbiorową kartę zgłoszenia.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac konkursowych w celu propagowania konkursu.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu

7. Prace zespołowe nie będą rozpatrywane.

8. Prace nie będą zwracane uczestnikom.

9. Nagrody powinny być odbierane osobiście przez laureatów, bądź ich rodziców lub opiekunów.

 Terminy: Prace należy składać do dnia 10.11.2018 r do H.Kędziery

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice