Dyrektor zespołu: mgr Hanna Szczepaniak

  Wicedyrektor: mgr Bożena Kapko

 Wicedyrektor: inż. Wioletta Deszyńska

Wicedyrektor: mgr Wiesława Kowalska

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice