Przedmiotowy System Oceniania z geografii w klasach V – VIII

 

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody w klasie IV

Biologia

 

Informatyka kl 4

Informatyka kl 5

Informatyka kl 6

Informatyka kl 7

Informatyka kl 8