KONTRAST  

   

13 GRUDNIA 1981  

   

Poznaj Polskę  

   

Lekcja Enter  

   

Aktywna tablica  

   

Laboratoria przyszłości  

   

TELEFON ZAUFANIA  

   

WYNAJEM HALI  

   

BIP  

   

BEZPIECZNA SZKOŁA  

   

Login Form  

   

 

Karta rowerowa - testy

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny   „Wieczorny nastrój”

 

Jest to temat rozległy. Można zachwycić się pięknem przyrody, pokazać wspaniałą architekturę widzianą w świetle latarni, pochylić się nad jakimś detalem oświetlonym blaskiem świecy, nawiązać do przeszłości kiedy to źródłem światła były pochodnie lub namalować nastrój przy ognisku. Liczymy na pomysłowość młodych twórców, na ich niebanalne spojrzenie na świat.

 1. Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane

 2. Format nie większy niż 70 x 50

 3. Technika dowolna ( z wyłączeniem form przestrzennych )

 4. Prace nie mogą być zwinięte w rulon

 5. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością organizatora

 6. Należy podać następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora i tytuł pracy

 7. Każda praca powinna posiadać kartę uczestnika do pobrania u P. Kędziery

TERMINY:

 1. Prace należy dostarczyć do 20 stycznia 2022 roku do p. Kedziery

 

XIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

 

 

Zadanie konkursowe:

 

  • wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
   lub

 

  • fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.Format prac nie mniejszy niż A5.

 

Cele konkursu:

 

  • pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;

 

  • rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.Realizacja zadania:

  • wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
   lub

 

  • fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.Warunki konkursu:

  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów;

 

  • praca musi być wykonana przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;

 

  • format pracy nie może być mniejszy niż A5;

 

  • fotografie prosimy przesłać w dwóch formach: wydrukowanej, pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, dołączonej do przesyłki tradycyjnej;

 

  • prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonanie pracy konkursowej;

 

  • prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia;

 

  • prosimy o dołączenie karty zgłoszenia do pracy konkursowej;

 

  • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.Prace należy dostarczyć do organizatora do dnia 30.11.2021 roku.

XIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

 

 

Zadanie konkursowe:

 

  • wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
   lub

 

  • fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.Format prac nie mniejszy niż A5.

 

Cele konkursu:

 

  • pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;

 

  • rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.Realizacja zadania:

  • wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
   lub

 

  • fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.Warunki konkursu:

  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów;

 

  • praca musi być wykonana przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;

 

  • format pracy nie może być mniejszy niż A5;

 

  • fotografie prosimy przesłać w dwóch formach: wydrukowanej, pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, dołączonej do przesyłki tradycyjnej;

 

  • prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonanie pracy konkursowej;

 

  • prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia;

 

  • prosimy o dołączenie karty zgłoszenia do pracy konkursowej;

 

  • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.Prace należy dostarczyć do organizatora do dnia 30.11.2021 roku.

 Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość takim jakim się jest w środku i na zewnątrz.

    Zastanawiając się nad istotą Autoportretu.Trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwy Autoportret to jest  obraz na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą Autoportretu możemy opowiedzieć światu o sobie. Pierwsze Autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a od renesansu malowanie ich stało się coraz bardziej rozpowszechnione i trwa do dzisiaj. Wielu artystów malowało Autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt van Rijn, Tamara Łempicka, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Albrecht Dürer, Francis Bacon,  Frida Kahlo, Egon Schiele, Amadeo Mogiliani, Rafael Santi, Lucian Freud, Salavadr Dali, Andy Warhol, Stanisła  Wyspiański, Witkacy, Jacek Malczewski... Dojrzali, wrażliwi artyści portretują siebie samych, by dotrzeć do głębi swojej duszy, by zrozumieć istotę człowieczeństwa.

    Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda. Uczestnicząc w masowej komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być widocznym. Selfie, czyli autoportret zazwyczaj wykonywany z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, który trafia do sieci stał się przebojem tego świata. Specjalistami tej formy wypowiedzi najczęściej są ludzie młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania. Zastanówmy się więc nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem psychologicznym. Ważna jest tu więc autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie my sami, a jak postrzegają nas inni?  
Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.

Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną prace formatu od A3 do 100x70. Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:

Malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp.)
Rysunkowej  (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, promarkery, węgiel, it.p)
Graficznej  (grafika warsztatowa, grafika komputerowa, itp.)
Forma przestrzenna   (rzeźba, płaskorzeźba, asamblaż, instalacje, itp.)
Technika własna   ( mozaika, collage, batik, itp.)

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie (załącznik 1 -  Karta informacyjna).
Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych (załącznik 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA).

Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej :

I NAGRODA
II NAGRODA
III NAGRODA
WYRÓŻNIENIA

UWAGA, ZMIANA:

Konkurs zostaje przedłużony do 24 Kwietnia 2021 roku 

Podkategorie

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice