KONTRAST  

   

13 GRUDNIA 1981  

   

Poznaj Polskę  

   

Lekcja Enter  

   

Aktywna tablica  

   

Laboratoria przyszłości  

   

TELEFON ZAUFANIA  

   

WYNAJEM HALI  

   

BIP  

   

BEZPIECZNA SZKOŁA  

   

   W atrium szkoły znajduje się wystawa Kopalnia "Wujek" 1981. Plakaty przedstawiają kalendarium wydarzeń oraz biogramy zastrzelonych górników w Kopalni " Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku. Wystawa powstała w oparciu o materiał przygotowany przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

 

Fotoram.io

 
 
Projekcja filmu dokumentalnego  Nie zabierajcie Mamy
 
     W październiku na lekcjach historii uczniowie klas VII i VIII mieli okazję uczestniczyć w projekcji filmu dokumentalnego, opowiadającego historię kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce. Film przedstawia relacje działaczek Solidarności oraz  metody działania komunistycznego aparatu terroru. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.
 
inCollage 20211018 200320188
 
 
Teki edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej i Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności

Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w projekcie Pamięć81 mieli okazję pracować z materiałem przygotowywanym przez Oddział IPN w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności „Stan wojenny 1981-1983” z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r.

 

sierpien811    sierpien813

   sierpien814

 

    W atrium szkoły znajduje się wystawa poświęcona historii stanu wojennego. W ramach lekcji prowadzone są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem materiału udostępnionego przez IPN pt. Stan wojenny 1981-1983.

sierpien812

 

 

Uwaga!

Informujemy, że na stronie internetowej  pamiec81.pl  znajdują się regulaminy konkursów realizowanych w ramach projektu. 
 
1.REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Wojewódzki Konkurs Historyczny pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”
 
2. WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI
 
3. WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI
 
W sprawach związanych ze zgłoszeniem uczniów do konkursów należy kontaktować się z p. Katarzyną Długosz w sprawie KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Wojewódzki Konkurs Historyczny pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” oraz z  p. Joanną Żołnierczyk w kwestii WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO i WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO.
 

 

 
Wystawa IPN - Stan wojenny
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 13 grudnia1981 - PAMIĘTAMY
 
   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice