KONTRAST  

   

13 GRUDNIA 1981  

   

Poznaj Polskę  

   

Lekcja Enter  

   

Aktywna tablica  

   

TELEFON ZAUFANIA  

   

WYNAJEM HALI  

   

BIP  

   

BEZPIECZNA SZKOŁA  

   

Login Form  

   

 

aktywna tablica

 

     Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Jest to już drugi program “Aktywnej Tablicy”, który realizujemy w naszej placówce. W ramach obecnego programu zakupiliśmy pakiet programów terapeutycznych, oraz narzędzia i sprzęt do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, Biofeedback, tyflopedagogicznych, surdopedagogicznych oraz logopedycznych. Pozyskane narzędzia
i pomoce edukacyjne wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły, oraz uatrakcyjnią i umożliwią wielowymiarową pracę specjalistów z uczniami.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice