Zebrania dla rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2023

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE W REKRUTCJI na nowy rok szkolny 2023/24

do Przedszkola Miejskiego nr 5 w ZSP 5

Szanowni Państwo spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny odbędzie się z podziałem na dwie grupy :

  • pierwsza grupa w dniu 17.08.2023r. (tj. czwartek godz. 17:00 ) zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci 3,4 letnich /przychodzą rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, których nazwiska rozpoczynają się na literę od A do O .
  • druga grupa w dniu 18.08.2023r. (tj. piątek godz. 17:00) zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci 3,4 letnich /przychodzą rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, których nazwiska rozpoczynają się na literę od P do Z / oraz wszyscy rodzice/ opiekunowie prawni dzieci 5 i 6 letnich.

W związku z wypełnieniem niezbędnych dokumentów b. prosimy o zaopatrzenie się w: narzędzie do pisania, PESEL dziecka, nr konta bankowego oraz dane osób, które będą upoważnione przez Państwo do odbioru dziecka z przedszkola ( imię, nazwisko, pokrewieństwo).

Szanowni Państwo w spotkaniach w /w dniach nie uczestniczą dzieci.

Miejsce spotkania:

Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Kozielska 73 - sala gimnastyczna w seg. „A”.

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach