Drodzy rodzice uczniów i wychowanków ZSP 5

                                                                             Gliwice, dn. 5.04.2019r., godz. 14:37

Przed chwilą otrzymałam informację dotyczącą wytycznych MEN i aktualną interpretację ZUS, która mówi o tym, że za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ „do obowiązków Dyrektora Szkoły i Przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia” . Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188KP (opieka nad dzieckiem do ukończenia przez dziecko 14 roku życia).

Drodzy rodzice bardzo przepraszam za mieszanie Wam w głowach. Informuję Państwa, że z danych uzyskanych w dniu dzisiejszym wynika, że w akcji strajkowej nie bierze udziału jedynie kadra kierownicza naszego zespołu tj. dyrektor i trzech wicedyrektorów. Jeszcze raz przepraszam za chaos informacyjny i proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSP5

Hanna Szczepaniak

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach